Transit Acentelik

Beher Boğaz Geçişi İçin Çanakkale ve İstanbul

NT

Bir Boğazdan bir geçiş için baz ücret Euro EURO

0 - 1000 100
1001 - 2000 145
2001 - 3000 170
3001 - 4000 200
4001 - 5000 130
5001 - 7500 280
7501 - 10000 320
10001 - 20000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 15
20001 - 30000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 10
30001 - 40000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 5
40001 - 50000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 5

50001 den sonraki her 1000 NT için ilaveten 5

a) Bu baz ücret hangi yöne olursa olsun bir Boğaz’dan bir geçiş içindir.

b) Türk Boğazları’ndan transit geçen gemilerin geçişinde, ilk tayin edilen acentenin tam olarak ödediği rüsum ve ücretlerin, 1/2 si, geminin dönüşünde acente değişikliği olması halinde, dönüş acentesine dekont edilir. Dönüş acentesi dekont edilen bedeli tayin edilen ilk acenteye ödemekle yükümlüdür.

c) Refakatle Türk Boğazlarını Geçen Gemiler

1- Boyları 300 mt’ye kadar olan gemiler;

2- Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin %25’i,

3- Gemi ve deniz araçlarının yedekte çekilmesinde; Acentelik ücretinin %50’si,
Boyları 300 metreyi geçen veya özel izinle geçen gemiler; Acentelik baz ücretine ilaveten bu acentelik ücretinin %75’i ayrıca alınır.

d) Limanda kalışın uzaması sebebiyle transit pratikası, serbest pratikaya dönüşen gemilerden, (iki boğaz olarak) acentelik ücretinin %25’i ayrıca alınır.

YUKARI