Liman Koruma Acenteliği

NRT

Her uğrak için baz ücret EURO

0 - 500   150
5001 - 1000   250
1001 - 2000   375
2001 - 3000   488
3001 - 4000   600
4001 - 5000   715
5001 - 7500   850
7501 - 10000   1050
10001 - 20000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 38
20001 - 30000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 33
30001 - 40000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 28
40001 - 50000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 20

50001 den itibaren her 1000 NT için ilaveten 13

a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3(üç)’er günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

YUKARI