Liman Acenteliği

Liman ve Karasularında

NRT

Her uğrak için baz ücret EURO

0 - 5000 300
501 - 1000 500
1001 - 2000 750
2001 - 3000 975
3001 - 4000 1200
4001 - 5000 1450
5001 - 7500 1700
7501 - 10000 2100
10001 - 20000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 75
20001 - 30000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 65
30001 - 40000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 55
40001 - 50000 arasındaki beher 1000 NT için ilave 40

50001 den itibaren her 1000 NT için ilaveten

a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.

b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

c) Geminin eşya ve yolcu hizmetlerinin aynı liman alanı içerisinde başka başka yerlerde yapılması (geminin kendi imkanlarıyla aynı rıhtım boyunca yer değiştirmeleri dışında) ilk yer değiştirme için baz ücrete %10 (on) ve bundan sonraki yer değiştirmeler için baz ücrete %5 (beş) eklenir.

d) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.

e) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten %40 (kırk)’a kadar indirim yapılabilir.

YUKARI