Yük Elleçlenmesi ve Dağıtımı

Arzu edildiğinde nihai destinasyona kamyon veya vagon, deniz aşırı destinasyonlara gemi ile multimodal veya kapıdan kapıya teslim hizmeti verilmektedir.

Transit yüklerde Mersin veya İskenderun üzerinden Irak, İran ve Azerbeycan’a,

Trabzon üzerinden Gürcistan, Azerbeycan ve Iran’a,

İstanbul'dan full ya da parsiyel yükler için Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan, Makedonya, Kosova’ya transit veya lokal yük taşıma hizmeti verilmektedir.