INCOTERMS 2000

Teslim Şekilleri

“Incoterms (International Commerce Terms)” olarak bilinen teslim şekilleri dış alım/satımı yapılacak malın sevkiyatının nasıl yapılması gerektiğine dair tarafların kendi aralarında uzlaşmaya vardığı taşıma standartlarıdır. Diğer bir ifadeyle teslim şekilleri malların ihracat ülkesinden ithalat ülkesine taşınması aşamasında iki tarafa hangi sorumlulukların yükleneceğini belirler. İhracatçı ve ithalatçı pazarlık aşamasında satışa konu olan ürünün nasıl ve ne şekilde taşınacağını bu standartlara atıfta bulunarak yaparlar. Teslim şekilleri ilk defa uluslararası ticaret odası (ICC) tarafından 1936 yılında yayınlanmıştır ve şu an revize edilmiş haliyle “Incoterms 2010” standartlarını kullanıyoruz. Teslim şekilleri 11 maddedir. Her bir madde satıcının ve alıcının sorumluluklarını açıkça belirtmektedir. Aşağıdaki tabloda teslim şekillerini ve ihracatçının işletmesinden (fabrika, depo vb.) ithalatçının işletmesine kadarki aşamalarda tarafların yüklendikleri sorumlulukları görüyoruz.

  • EXW EX WORKS (Fabrikada teslim)
  • FCA FREE CARRIER (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim)
  • FAS FREE ALONGSIDE SHIP (Gemi Doğrultusunda Masrafsız Teslim)
  • FOB FREE ON BOARD (Gemi Güvertesinde Masrafsız Teslim)
  • CFR COST AND FREIGHT (Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim)
  • CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT (Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim)
  • CPT CARRIAGE PAID TO (Taşıma Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim)
  • CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (Taşıma Bedeli ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim)
  • DAP DELIVERED AT PLACE (Belirlenen Yerde Teslim)
  • DAT DELIVERED EX TERMINAL (Belirlenen Terminalde Teslim)