Boğazlar Yönetmeliği - 7

Makale Dizini

(d) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir.

(59) 400 54′.30N, 280 55′.40E

(60) 400 52′.40N, 280 52′.10E

(61) 400 44′.20N, 270 38′.09E

(62) 400 26′.00N, 260 45′.25E

(63) 400 45′.42N, 270 38′.09E

(64) 400 53′.90N, 280 52′.10E

(65) 400 55′.58N, 280 54′.82E

(e) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir.

(66) 400 51′.50N, 290 00′.31E

(67) 400 54′.70N, 280 58′.55E

(68) 400 53′.78N, 280 57′.15E

(69) 400 51′.95N, 280 58′.00E

(f) Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) paragraflarında tanımlanan trafik ayırım bölgeleri / hat ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında Marmara Denizi’nde, Çanakkale Boğazı istikametinde bir trafik şeridi tesis edilmiştir.

(53) 410 00′.30N, 280 59′.42E

(70) 400 59′.50N, 280 59′.39E

(71) 400 58′.21N, 280 57′.22E

(72) 400 55′.89N, 280 52′.09E

(73) 400 47′.40N, 270 38′.09E

(74) 400 26′.50N, 260 45′.25E

(g) Yukarıdaki (d), (c), (b) ve (a) paragraflarında tanımlanan trafik ayırım bölgeleri / hat ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında Marmara Denizi’nde, İstanbul Boğazı istikametinde bir trafik şeridi tesis edilmiştir.

(75) 400 25′.50N, 260 45′.25E

(76) 400 42′.20N, 270 38′.09E

(77) 400 50′.39N, 280 52′.07E

(78) 400 52′.90N, 280 55′.92E

(h) İstanbul Boğazı’nı geçip İzmit Körfezi’ne seyredecek tekneler yukarıdaki (e) paragrafında tanımlanan trafik şeridi ve yukarıdaki (c), (e) paragraflarında tanımlanan trafik ayırım bölgeleri ile yukarıdaki (d) paragrafında tanımlanan trafik ayırım bölgesi ve aşağıdaki mevkiilerden geçen hat arasında tesis edilmiş güneydoğu trafik şeridini takip ederler.

(78) 400 52′.90N, 280 55′.92E

(79) 400 51′.50N, 280 56′.57E

(i) Güney ve Doğu Marmara ile İzmit Körfezi’nden gelerek İstanbul Boğazı’na seyredecek tekneler için (e) paragrafında tanımlanan trafik ayırım bölgesi ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında bir trafik şeridi tesis edilmiştir.

(80) 400 52′.00N, 290 01′.73E

(81) 400 55′.00N, 290 00′.06E

EK 1.3(Harita)

Harita için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 1.4

ÇANAKKALE BOĞAZI

İlgili Harita: Türk deniz haritası 212 (INT3750), 1991 basımlı

Not: Bu haritada Avrupa datumu esas alınmıştır.

1. Çanakkale Boğazı’nda ters yönlü gemi trafiğini birbirinden ayırmak maksadıyla trafik şeritleri tesis edilmiştir.

2. Çanakkale Boğazı trafik şeritlerinin tanımlanması:

Çanakkale Boğazı trafik şeritleri Güneybatıda Mehmetçik Burnu Fenerini, Kumkale Burnu Fenerine birleştiren hat ile Kuzeydoğuda Gelibolu Fenerini Çardak Fenerine birleştiren hat arasında ve aşağıda koordinatları verilen Çanakkale Boğazı trafik şeridi dış sınırları arasında kalan deniz alanıdır.

3. Çanakkale Boğazı trafik şeritleri:

(I) Çanakkale Boğazı orta hattı ve Güney çıkıştaki hattın devamı olan trafik ayırım şeridi

(a) Çanakkale Boğazı Orta Hattı:

(62) 400 26′.00N, 260 45′.25E (82) 400 24′.05N, 260 41′.65E

(83) 400 22′.83N, 260 40′.21E (84) 400 20′.90N, 260 38′.55E

(85) 400 18′.62N, 260 35′.88E (86) 400 13′.40N, 260 27′.80E

(87) 400 12′.11N, 260 23′.50E (88) 400 11′.63N, 260 22′.95E

(89) 400 09′.00N, 260 23′.40E (90) 400 08′.55N, 260 23′.31E

(91) 400 08′.15N, 260 23′.09E (92) 400 04′.25N, 260 18′.54E

(93) 400 02′.59N, 260 15′.45E

(b) Orta hattın devamı olan Trafik Ayırım Bölgesi:

(93) 400 02′.59N, 260 15′.45E

(120) 400 01′.52N, 260 11′.18E

(125) 400 01′.28N, 260 11′.41E

(126) 400 01′.90N, 260 14′.32E

(II) Çanakkale Boğazı trafik şeridi Doğu sınırı:

(94) 400 00′.99N, 260 11′.70E (95) 400 01′.10N, 260 15′.01E

(96) 400 01′.90N, 260 17′.22E (97) 400 07′.70N, 260 23′.48E

(98) 400 08′.90N, 260 23′.70E (99) 400 09′.50N, 260 23′.95E

(100) 400 11′.84N, 260 23′.62E (101) 400 13′.10N, 260 28′.90E

(102) 400 16′.90N, 260 34′.35E (103) 400 18′.10N, 260 36′.30E

(104) 400 20′.50N, 260 39′.18E (105) 400 23′.65N, 260 42′.04E

(75) 400 25′.50N, 260 45′.25E

(III) Çanakkale Boğazı trafik şeridi Batı sınırı:

(74) 400 26′.50N, 260 45′.25E(106) 400 24′.45N, 260 41′.20E

(107) 400 23′.20N, 260 39′.25E(108) 400 21′.30N, 260 37′.82E

(109) 400 19′.10N, 260 35′.45E(110) 400 14′.50N, 260 27′.88E

(111) 400 13′.12N, 260 25′.55E(112) 400 12′.46N, 260 23′.31E

(113) 400 12′.02N, 260 22′.50E(114) 400 11′.39N, 260 22′.19E

(115) 400 08′.73N, 260 23′.10E(116) 400 08′.42N, 260 22′.91E

(117) 400 05′.60N, 260 18′.95E(118) 400 02′.67N, 260 13′.24E

(119) 400 02′.00N, 260 11′.03E

EK-1.4 (Harita)

Harita için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 1.5

ÇANAKKALE BOĞAZI GÜNEYBATI YAKLAŞMASI

İlgili Haritalar: Türk deniz haritaları 2134, 1992 basımlı; 213, 1993 basımlı

Not: Bu haritalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.

Trafik Ayırım Düzeninin Tanımlanması:

(a) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir.

(120) 400 01′.52N, 260 11′.18E

(121) 400 00′.20N, 250 59′.70E

(122) 400 58′.80N, 250 57′.70E

(123) 400 57′.20N, 250 57′.70E

(124) 400 59′.70N, 260 00′.40E

(125) 400 01′.28N, 260 11′.41E

(b) (a)’da tanımlanan trafik ayırım bölgesinin kuzey sınırı için aşağıdaki noktalar birleştirilmelidir.

(119) 400 02′.00N, 260 11′.03E

(127) 400 01′.55N, 250 57′.70E

(c) (a)’da tanımlanan trafik ayırım bölgesinin güney sınırı için aşağıdaki noktalar birleştirilmelidir.

(94) 400 00′.99N, 260 11′.70E

(128) 390 58′.29N, 260 01′.60E

(129) 390 55′.00N, 250 57′.70E