Boğazlar Yönetmeliği - 6

Makale Dizini

İSTANBUL BOĞAZI KUZEY YAKLAŞMASI

İlgili Harita: Türk deniz haritası 1811 (INT3758), 1993 basımlı

Not: Bu haritada Avrupa datumu esas alınmıştır.

Trafik Ayırım Düzeninin tanımlanması

(a) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı Kuzey – Güney yönlü bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir.

(1) 410 20′.50N, 290 09′.90E

(2) 410 20′.00N, 290 12′.50E

(3) 410 13′.60N, 290 07′.98E

(b) Yukarıdaki (a) paragrafı ile verilen ayırım bölgesi ile aşağıdaki mevkileri birleştiren hat arasında Kuzeydoğu yönlü trafik için bir trafik şeridi tesis edilmiştir.

(4) 410 15′.80N, 290 16′.90E

(5) 410 14′.10N, 290 10′.00E

(6) 410 13′.36N, 290 08′.55E

(c) Yukarıdaki (a) paragrafı ile verilen ayırım bölgesi ile aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat arasında Güney, Güneybatı yönlü trafik için bir trafik şeridi tesis edilmiştir.

(7) 410 19′.40N, 290 02′.00E

(8) 410 14′.70N, 290 07′.20E

(9) 410 13′.80N, 290 07′.50E

EK – 1.1 (Harita)

Harita için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK-1.2

İSTANBUL BOĞAZI

İlgili Haritalar: Türk deniz haritaları 2921 (INT3756), 1993 basımlı; 2921A, 1992 basımlı; 2921 B, 1992 basımlı

Not: Bu haritalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.

1. İstanbul Boğazı’nda ters yönlü gemi trafiğini birbirinden ayırmak maksadıyla trafik şeritleri tesis edilmiştir.

2. İstanbul Boğazı trafik şeritlerinin tanımlanması:

Trafik şeritleri Kuzeyde Anadolu feneri – Rumeli fenerini birleştiren hat ile Güneyde Ahırkapı feneri – Kadıköy İnci burnu mendirek fenerini birleştiren hat ve aşağıda koordinatları verilen trafik şeritleri dış sınırları arasında kalan deniz alanıdır.

3. İstanbul Boğazı trafik şeritleri:

(a) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hat trafik şeritleri orta hattıdır.

3. 410 13′.60N, 290 07′.98E 10. 410 12′.18N, 290 06′.83E

11. 410 10′.88N, 290 05′.08E 12. 410 09′.38N, 290 03′.53E

13. 410 08′.92N, 290 03′.53E 14. 410 07′.38N, 290 05′.00E

15. 410 07′.21N, 290 05′.00E 16. 410 06′.38N, 290 03′.81E

17. 410 06′.00N, 290 03′.67E 18. 410 04′.98N, 290 03′.65E

19. 410 04′.53N, 290 03′.17E 20. 410 03′.10N, 290 02′.60E

21. 410 01′.55N, 280 59′.91E 22. 410 01′.40N, 280 59′.80E

23. 410 00′.15N, 280 59′.75E

(b) İstanbul Boğazı trafik şeridi Doğu sınırı

24. 410 00′.00N, 290 00′.06E 25. 410 01′.10N, 290 00′.07E

26. 410 01′.50N, 290 00′.20E 27. 410 03′.10N, 290 02′.96E

28. 410 04′.50N, 290 03′.33E 29. 410 04′.97N, 290 03′.92E

30. 410 06′.05N, 290 03′.85E 31. 410 06′.35N, 290 04′.00E

32. 410 07′.20N, 290 05′.40E 33. 410 07′.40N, 290 05′.35E

34. 410 08′.85N, 290 03′.89E 35. 410 09′.48N, 290 03′.84E

36. 410 10′.80N, 290 05′.20E 37. 410 11′.67N, 290 06′.78E

38. 410 12′.30N, 290 07′.20E 6. 410 13′.36N, 290 08′.55E

(c) İstanbul Boğazı trafik şeridi Batı sınırı

9. 410 13′.80N, 290 07′.50E 39. 410 12′.30N, 290 06′.63E

40. 410 12′.00N, 290 06′.00E 41. 410 10′.51N, 290 04′.50E

42. 410 09′.52N, 290 03′.29E 43. 410 09′.03N, 290 03′.27E

44. 410 07′.48N, 290 04′.62E 45. 410 06′.25N, 290 03′.50E

46. 410 05′.13N, 290 03′.53E 47. 410 04′.92N, 290 03′.40E

48. 410 04′.57N, 290 02′.94E 49. 410 04′.13N, 290 02′.85E

50. 410 02′.97N, 290 02′.07E 51. 410 01′.73N, 280 59′.73E

52. 410 01′.29N, 280 59′.45E 53. 410 00′.30N, 280 59′.42E

EK- 1.2 (Harita)

Harita için ilgili Resmi Gazeteye bakınız.

EK – 1.3

İSTANBUL BOĞAZI GÜNEY YAKLAŞMASI VE MARMARA DENİZİ

İlgili Haritalar: Türk deniz haritaları 2923 (INT3754), 1991 basımlı; 293, 1990 basımlı; 295 (INT3752), 1988 basımlı

Not: Bu haritalarda Avrupa datumu esas alınmıştır.

Trafik ayırım düzeninin tanımlanması.

(a) İstanbul Boğazı trafik şeridi orta hattının devamı olan bir hat tesis edilmiştir.

(23) 410 00′.15N, 280 59′.75E

(54) 400 59′.53N, 280 59′.73E

(55) 400 58′.80N, 280 59′.44E

(b) Aşağıdaki mevkiileri birleştiren hatların sınırladığı bir trafik ayırım bölgesi tesis edilmiştir.

(55) 400 58′.80N, 280 59′.44E

(56) 400 57′.53N, 280 58′.63E

(57) 400 57′.78N, 280 58′.11E

(c) (58) 400 56′.10N, 280 57′.00E merkez olmak üzere 1,5 gomina yarıçaplı daire şeklinde bir sakınılacak bölge ile aşağıdaki noktaları birleştiren hatların sınırladığı, dikkatli bulunacak bölge tesis edilmiştir.

(71) 400 58′.21N, 280 57′.22E

(57) 400 57′.78N, 280 58′.11E

(56) 400 57′.53N, 280 58′.63E

(81A) 400 56′.83N, 290 00′.06E

(81) 400 55′.00N, 290 00′.06E

(67) 400 54′.70N, 280 58′.55E

(68) 400 53′.78N, 280 57′.15E

(76) 400 42′.20N, 270 38′.09E

(59) 400 54′.30N, 280 55′.40E

(65) 400 55′.58N, 280 54′.82E

(71A) 400 56′.83N, 280 54′.23E