Boğazlar Yönetmeliği

Makale Dizini

a) 41° 16'.330 K, 028° 54'.974 D
b) 41° 20'.944 K, 028° 54'.974 D
c) 41° 20'.944 K, 029° 15'.974 D
ç) 41° 13'.830' K, 029° 15'.974 D
noktalarını birleştiren hat,
Güneyde;
a) 40° 05'.021 K, 26° 11'.394 D
b) 40° 01'.940 K, 25° 54'.970 D
c) 39° 49'.940 K, 25° 52'.970 D
ç) 39° 43'.940 K, 25° 54'.970 D
d) 39° 43'.940 K, 26° 09'.129 D
noktalarını birleştiren hattır.
Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistemi
Madde 5- (1) Bakanlık/İdare, trafik ayırım düzeninin uygulanması, denetlenmesi ve rapor sisteminin
işlerliği için Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi’ni kurar.
Türk Boğazlarından geçecek gemilerin teknik durumları ve bildirimleri
Madde 6- (1) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına girecek bütün gemiler;
a) Bayrağını taşıdıkları ülkenin mevzuatına ve uluslararası kurallara göre denize elverişli olacaktır.
b) Gemi kaptanları 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Seyir Planı-2'yi vermeden önce, gemilerin
teknik bakımdan aşağıda belirtilen koşullara uygun olduğunu saptayacak ve bu durumu jurnallerine
yazacaklardır.
1) Ana yürütme makine ve yardımcıları çalışır durumda olacak ve her an manevraya hazır
bulundurulacaktır.
2) Acil durum jeneratörleri her an devreye girebilecek durumda olacaktır.
3) Ana ve yedek dümen donanımı ile pusula ve radar normal çalışır durumda olacaktır.
4) Köprüüstü pervane devir sayısı, dümen ve pervane dönüş açısı göstergeleri çalışır ve ışıklandırılmış
durumda olacaktır.
5) Seyir fenerleri, gemi düdüğü çalışır durumda ve köprüüstü teçhizatı tamam durumda olacaktır.
6) Köprüüstü ile baş, kıç, dümen ve makine dairesi arasındakiler başta olmak üzere, tüm gemi iç
haberleşme sistemleri ve alarmları işler durumda olacaktır.
7) VHF cihazı veya cihazları iyi ve çalışır durumda olacaktır.
8) Işıldak ve iyi durumda en az bir dürbün, köprüüstlerinde, gece ve gündüz her an kullanıma hazır
olacaktır.